Let op: Op dit moment zijn langere levertijden dan gemeld mogelijk! Voor actuele levertijden info@barmann.nl

DISCLAIMER

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. BARMANN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. BARMANN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. BARMANN behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde en de overeengekomen voorwaarden.

INHOUD VAN DE WEBSITE

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s en logo’s op de website worden door BARMANN enkel verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden. BARMANN garandeert niet dat de inhoud van de website correct en betrouwbaar is en te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is. Tevens garandeert BARMANN niet dat defecten en fouten in de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en/of andere kwaadaardige computerprogramma’s. Het is ten strengste verboden om de informatie die u aantreft op de website te wijzigen, aan te passen of te manipuleren op welke wijze dan ook.